Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Νυχτερινή λήψη στον χιονισμένο Ληθαίο

Ο ανδριάντας του Νικολάου Στουρνάρα

Σκηνή στην Κεντρική Πλατεία

Η Κεντρική Γέφυρα του Ληθαίου

Στο Πάρκο του Ματσόπουλου

Στο Μύλο του Ματσόπουλου

Κάτω από τη γέφυρα της Μαρούγκαινας

Ο Άη Γιώργης Ριζαριού

Στο πάρκο του Άη Γιώργη

Η γέφυρα του Τρικκαίογλου