Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Νεκρά φύση


Αποξηραμένη λάσπη στις όχθες του Πηνειού κάτω από τη Γέφυρα του Καραβόπορου